Ett stort tack riktar vi till föreläsare, utställare och besökare!

Världsdiabetesdagen Skåne arrangeras lördagen den 12 november i samband med den internationella dagen som sätter fokus på alla de miljoner människor som lever med sjukdomen. I år har Världsdiabetesdagen Skåne ett särskilt fokus på individanpassad diabetesvård.

Diabetes är inte en sjukdom utan flera olika sjukdomar med olika orsaker. Typ 1-diabetes och typ 2-diabetes skiljer sig åt på många sätt, till exempel hur de behandlas. Över en halv miljon personer har diabetes i Sverige i dag, och merparten har typ 2-diabetes.

Det behövs mer kunskap om hur diabetessjukdomar utvecklas och bäst behandlas. Forskning visar att olika grupper med typ 2-diabetes kan behöva individanpassad behandling. Diabetesforskare behöver också få en bättre förståelse för hur typ 1-diabetes utvecklas för att förebygga och fördröja sjukdomen. Hur ser framtidens diabetesvård ut? Hur länge dröjer det innan diabetesvården kan bli mer individanpassad?

Under dagen presenteras det senaste inom diabetesforskningen och flera företag som är verksamma inom diabetesområdet deltar som utställare. Medeonstipendiet kommer att delas ut i samband med evenemanget. Stipendiet ges årligen till en forskare vid Lunds universitets diabetescentrum (LUDC). Vetenskapsjournalisten Lisa Kirsebom är moderator för Världsdiabetesdagen Skåne 2022.

Dagen arrangeras i samarbete mellan Lunds universitets diabetescentrum (LUDC), Sydvästra Skånes Diabetesförening, Medeon Science Park och Diabetes Samverkan Sverige.

Världsdiabetesdagen Skåne vänder sig särskilt till personer med diabetes, anhöriga och patientorganisationer. Alla som är intresserade av att ta del av ny kunskap och forskning om diabetessjukdomar är välkomna att delta. Ingen föranmälan krävs. Evenemanget är kostnadsfritt.

Tid: 12 november 2022, kl 10-14
Plats: Quality hotel view, Hyllie stationstorg 29, Malmö

Om oss

Världsdiabetesdagen Skåne är ett årligt evenemang som arrangeras i samarbete mellan Lunds universitets diabetescentrum (LUDC), Sydvästra Skånes Diabetesförening, Medeon Science Park och Diabetes Samverkan Sverige.

LUDC         Medeon  Diabetessamverkan

Gilla Världsdiabetesdagen Skåne på Facebook!

Den 14 november uppmärksammas Världsdiabetesdagen runt om i världen. Världsdiabetesdagen är en FN-dag som sätter fokus på alla de miljoner människor som lever med, eller riskerar att insjukna i, diabetes. Världsdiabetesdagen Skåne 2022 arrangeras lördagen den 12 november.