Program

Dagens program
Programledare: Sara Liedholm, Lunds universitetSara_liedholm

11:00 Välkommen

11:10 Per-Ola Carlsson, Uppsala universitet
Per-Ola Carlsson är professor i medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet och överläkare i endokrinologi och diabetologi vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Per-Olas forskning fokuserar på att utveckla nya behandlingar vid typ 1-diabetes genom att bevara, återskapa eller ersätta inuslinproducerande celler.

”Stamceller, regenerativ medicin och artificiell intelligens vid typ 1-diabetes”

11:30 Magnus Löndahl, SUS

”God diabetesvård genom livet”

Rubin Medical presenterar:

11:50 Sofia SegerssonProfilbild LinkedIn
Sofia Segersson (f.d. Larsson-Stern) har levt med typ 1 diabetes sedan 2008 och driver det egna företaget Diabetesia sedan 2015. I det driver hon diabetesfrågan genom det skrivna och talade ordet, samt som konsult åt diabetesrelaterade företag. Ett par frågor som ligger henne extra nära hjärtat är rättvis tillgång till tekniska hjälpmedel, men också den psykiska ohälsan en kronisk diagnos kan frammana.

”Att leva med en kronisk kompis – inte bara överleva?”

12:10 Utdelning av Medeon-stipendiet samt efterföljande föreläsning av stipendiaten

12:20 Stipendiat 2020: Karl Bacos, PhD, Lunds universitets DiabetescentrumCarl Bacos
”Epigenetik – så påverkas våra gener och hälsa av vår livsstil”

Våra cellers DNA innehåller ungefär 20000 gener. Långt ifrån alla gener är dock aktiva i alla celler och för att varje celltyp i vår kropp skall fungera som de skall krävs det att rätt gener är aktiva på en lagom nivå vid rätt tillfälle. Detta i sin tur styrs i stor utsträckning av molekylära förändringar på DNA:t, så kallade epigenetiska modifikationer. När det blir fel i denna reglering så kan cellerna, och därmed vi, fungera och må sämre. Mina kollegor och jag har jämfört de epigenetiska modifikationerna i vävnadsprover från individer med och utan typ 2 diabetes. Vi har också testat vilken inverkan olika faktorer som påverkar risken för typ 2 diabetes har på epigenetiken. Våra resultat visar bl.a. att epigenetiska förändringar i insulinproducerande celler bidrar till att frisättningen av insulin försämras och att riskfaktorer som hög ålder och diet också verkar bl.a. genom att påverka cellernas epigenetiska mönster. Målet med vår forskning är att lära oss mer om hur våra celler fungerar och varför de slutar fungera. Därmed hoppas vi kunna identifiera angreppspunkter för nya behandlingar av typ 2 diabetes.

12:40 2020 års Hjeltföreläsning
Bo och Kerstin Hjelt foundation grundades 2008 och har sitt säte i Schweiz. Stiftelsen stöder forskningen av typ 2-diabetes vid två av Europas ledande diabetescentrum: Lunds universitets diabetescentrum vid Lunds universitet samt Universitetet i Genève.

Årets Hjeltföreläsning ges av  Karin Stenkula, PhD, forskare vid Lunds universitets Karin StenkulaDiabetescentrum. Karin Stenkula är docent inom experimentell diabetesforskning. Sedan år 2015 leder hon en forskargrupp vid Lunds universitet som bedriver cellbiologisk forskning, inriktad på att kartlägga mekanismer som styr fettvävens funktion.

”Experimentella studier av mekanismer som styr fettinlagring på cellulär nivå”

Typ 2 diabetes och fetma kännetecknas av en insulinresistens, vilket innebär att trots att insulin frisätts så svarar inte målcellerna som de ska, vilket leder till försämrat upptag av fett och socker. Vad som orsakar insulinresistens och därmed typ 2 diabetes är ännu oklart, man vet dock att fettvävens funktion inverkar på hela kroppens metabola status. Jag leder en forskargrupp vid Lunds universitet, och vi bedriver experimentell cellbiologisk forskning med fokus på mekanismer som styr fettcellens funktion. Med hjälp av olika metoder vill vi kartlägga mekanismer kring fettinlagring. Vi vill också ta reda på hur själva expansionen av fettväven påverkar insulinkänsligheten och upptag av socker och fett. Sammantaget bidrar vår forskning till att finna faktorer som styr fettcellens funktion, både normalt och vid insulinresistens, vilket är nödvändigt för att förbättra behandling och utveckling av nya läkemedel för att förebygga uppkomst av, och behandla typ 2 diabetes.

 

13:00 Petra Westerberg, Svenska Diabetesförbundetpetra-westerberg_kontakt_web
Petra Westerberg är verksamhetschef på Svenska diabetesförbundet och leder och utvecklar arbetet på Diabetesförbundet och Diabetesfondens kansli.

”Diabetesförbundet – diabetespatientens röst i samhället”

13:20 Henrik Allard-Brorson, Novo Nordisk Sweden

”CCD Cities changing Diabetes”

Världsdiabetesdagen Skåne arrangeras i samarbete av:

LUDC         Print     MedeonDiabetessamverkan


OBS! Information med anledning av dataskyddsförordningen GDPR:
Föredragen kommer att filmas och sändas på webben.


WDD-logo-date-Swedish

Den internationella Världsdiabetesdagen infaller den 14 november och uppmärksammas över hela världen. Den 14 november var Frederick Bantings födelsedag, han som tillsammans med Charles Best upptäckte insulinet. Läs mer